Engineering : ไฟฟ้าโรงงาน รับเหมาไฟฟ้า แรงสูง - แรงต่ำ ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต รับเหมา
      ก่อสร้าง, ติดตั้งเครื่องจักร สร้าง ซ่อม และรับปรึกษา
  Supply : อุปกรณ์ ไฟฟ้าโรงงานแรงสูง-แรงต่ำ ซ่อมมอเตอร์ ขนาดใหญ่,จัดหาวัตถุดิบทุกชนิด ภายใน
      โรงงานอุตสาหกรรม วัสดุสิ้นเปลือง, Hardware, อุปกรณ์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์
  ThailandSupply : B2B trading E-Marketplace Total solution to launch your own        business to business and b2c site
  TABN เครือข่ายเกษตกรไทยเชิงพาณิชย์ : รูปแบบธุรกิจเกษตรแนวใหม่ (Contact Farming)        โดยจะมีการบริหารจัดการด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
  ตลาดเกษตร.com : ศูนย์รวมสินค้าทางการเกษตร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ต้องซื้อ ต้องการขาย
 Export-Import : พืชเศรษฐกิจไทย เช่น มันสำปะหลังเส้น,ข้าวโพด, ข้าวหอมมะลิ, ยางพารา

ร่วมงานกับกลุ่มบริษัท K.S Group
K.S Group © 2008 Privacy Policy Terms Of Use

 

กลุ่มบริษัท KS GROUP " บริการอุตสาหกรรมครบวงจร"

ให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม ทุกประเภท ด้าน Engineering -ไฟฟ้าโรงงาน
รับเหมาไฟฟ้า แรงสูง - แรงต่ำ รับเหมาก่อสร้าง, ติดตั้งเครื่องจักร สร้าง ซ่อม

Supply - จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน แรงสูง-แรงต่ำ ซ่อมมอเตอร์ขนาดใหญ่, จัดหาวัตถุดิบทุกชนิด ภายในโรงงานอุตสาหกรรม
วัสดุสิ้นเปลือง, Hardware, อุปกรณ์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์

อย่างครบวงจร

 

Vision : เป็นองค์ที่มีความเป็นเลิศ ในการให้บริการกับ กลุ่มอุตสาหกรรม ทุกประเภท ทั้งงานด้าน วิศวกรรม และ งานด้านการจัดหาวัตถุดิบ และ วัสดุสิ้นเปลื้อง ทุกชนิด ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม อย่างครบวงจร
" บริการอุตสาหกรรม ครบวงจร โดยผู้ชำนาญเฉพาะด้าน "
ในลักษณะ " One Stop Service "
ภายใต้คำขวัญ " นึกอะไรไม่ออก ? บอก เค. เอส. "

Mission: เรามีหน้าที่ในการบริการให้กลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ตรงความต้องการ ราคายุติธรรม พร้อมด้วยบริการที่ยอดเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการขาย

Engineering & Supply

งานด้านวิศวกรรม ( Engineering )

ระบบไฟฟ้า แรงสูง-ต่ำ ( Electrical System )

 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง - แรงต่ำ (Electrical Hight - Low Voltage Installation)

 • ออกแบบ - คำนวณ - ขออนุญาต (Design - Estimate - Approve)

 • รับติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer Installation)

 • ประกอบและติดตั้ง ตู้สวิทช์บอร์ด (MDB) (Switch Board Maker ( MDB ))

 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้า Thermo Scand (Electrical System Check, Thermo Scan)

 • ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน (Improve Electrical System)

 • ติดตั้ง โคมไฟ ระบบแสงสว่าง (Lighting System)

 • เดินสายไฟฟ้า ภายในโรงงาน (Cable Feeder)

 • ตรวจเช็ค ACB ( Function Test ) และ CAP. BANK (ACB ( Function Test ) & CAP. BANK Check)

 • บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า (Preventive Maintenance ( PM ))

 • ที่ปรึกษา ระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

 

รับเหมาก่อสร้าง ( Construction)

 • ออกแบบ, ประมาณราคา, ขออนุญาตปลูกสร้าง (Design - Estimate - Approve)

 • งานฐานราก, งานเข็มเจาะ, เข็มตอก (Foundation System)

 • โครงสร้าง, หลังคา, พื้น, ผนัง, ฝ้า, กระจก, งานสี (Structure System, Roof, Floor, Wall, Paint)

 • งานระบบ, ไฟฟ้า, ประปา, แอร์, สุขาภิบาล (System Work / Electrical, Water, Air, Sanitary)

 • ตกแตงภายใน, จัดสวน (Interia, Landscape)

 

เครื่องจักรกล ( Mechanical )

 • สร้างเครื่องจักร (Design, Maker)

 • งานติดตั้งเครื่องจักร (Set up Machine, Conveyer)

 • ย้ายเครื่องจักรกล (Move Machine)

 • ซ่อมเครื่องจักร (Repaire Machine)

 • ซ่อมมอเตอร์ขนาดใหญ่ (Rewind And Overhaul Motor)


Supply

วัตถุดิบทุกชนิด (Mater Supply)

จัดหาวัตถุดิบทุกชนิด เคมี, พลาสติก, โลหะ, Packing, ไฟฟ้า, อิเลคทรอนิกส์, ไม้, งานสั่งทำ, น้ำมัน, สารหล่อลื่อ, วัสดุสินเปลืองทุกชนิดในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ.

Chemical, Plastic, Metal, Packing, Electrical, Electronic, Wood, Made To Order, Etc.

 

วัสดุสิ้นเปลื้อง และ Hardware (Factory Supply)

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานแรงสูง-แรงต่ำ, เครื่องมือวัด, ซ่อมมอเตอร์ขนาดใหญ่, PLC, Inverter, อุปกรณ์นิวเมติก, อุปกรณ์ไฮดรอริก, พลาสติกวิศวกรรม, เหล็ก, สแตนเลส, เครื่องมือช่าง, และ อุปกรณ์ Hardware, งานสั่งทำ, อะไหล่หายาก ฯลฯ.

Equipment, Electrical, Instrument, Motor, PLC, Inverter,Pneumatic, Hydrolic, Engineering Plastic,Tool, Spare Part, Hard Ware, Made to Order, Etc.

อุปกรณ์สำนักงาน และ คอมพิวเตอร์ (Office Supply)

วัสดุสิ้นเปลืองคอมพิวเตอร์, หมึก, Toner, ผ้าหมึก, Fax Film, อุปกรณ์สำนักงาน, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน, กระดาษ, งานสิ่งพิมพ์, ตรายาง, เครื่องถ่ายเอกสาร, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, สินค้าเบ็ดเตล็ด ฯลฯ.

Computer Supply, Computer, Stationery, Furniture, Paper, Printing, Accessories, Etc.


กลุ่มบริษัท K.S. GROUP

586/70 MOO 2 BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, BANGPOO MAI MUANG SAMUTPRAKARN 10280
Tel : (02) 709-8844 at.201-206 (Auto 20 Line) Fax: (02)709-9037
info@ksgroup.co.th

 

บริการอุตสาหกรรมครบวงจร B2B Trading E-Marketplace Total Solution ศูนย์จำหน่ายหมึกพิมพ์ Printer ทุกชนิด TACN77 เครือข่ายเกษตกรไทยเชิงพาณิชย์ ศูนย์รวมสินค้าทางการเกษตร ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย CSR : Corporate Social Responsibility