ตู้ NOTIFIRE 2 ZONE

รหัสอปุกรณ์   SFP-2402E
รายละเอียด             เป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

แบบ 2 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.

เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire

ข้อแนะนำ             เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือ Warehose ที่ไม่ใหญ่

มาก เพราะ 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector

20 ตัว Heat Detector ไม่เกิน 25 ตัว ในรายละเอียดส่วนนี้ลูกค้าสามารถสอบถาม

หรือขอคำแนะนำจากช่างได้

โทร. 089-5277556 (ช่างโจ้)

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์

โทร. 087-719-9123 (กรภัทร)

 

     

 

ตู้ NOTIFIRE 4 ZONE

รหัสอปุกรณ์   SFP-2404E
รายละเอียด             เป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

แบบ 4 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.

เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire

ข้อแนะนำ             เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 3-4 ชั้น หรือ Warehose ที่มีขนาด

กลาง ที่มีออฟฟิสซอยย่อย และอยากได้กาลางแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุที่ชัดเจน

 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector20 ตัว

Heat Detector ไม่เกิน 25 ตัว สงสัยเรื่องการติดตั้งลูกค้าสามารถสอบถาม

หรือขอคำแนะนำจากช่างได้

โทร. 089-5277556 (ช่างโจ้)

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์

โทร. 087-719-9123 (กรภัทร)

 

     

 

ตู้ NOTIFIRE 5 ZONE

รหัสอปุกรณ์   SFP-5UDE
รายละเอียด             เป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

แบบ 5 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.

เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire

ข้อแนะนำ             เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 3-5 ชั้น หรือ Warehose ที่มีขนาด

กลาง ที่มีออฟฟิสซอยย่อย และอยากได้กาลางแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุที่ชัดเจน

 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector20 ตัว

Heat Detector ไม่เกิน 25 ตัว สงสัยเรื่องการติดตั้งลูกค้าสามารถสอบถาม

หรือขอคำแนะนำจากช่างได้

โทร. 089-5277556 (ช่างโจ้)

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์

โทร. 087-719-9123 (กรภัทร)

 

     

 

ตู้ NOTIFIRE 10 ZONE

รหัสอปุกรณ์   SFP10UD
รายละเอียด             เป็นตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel)

แบบ 10 โซน เป็นผลิดตภัณฑ์ของแบรนด์ NORIFIER จากประเทศ U.S.A.

เป็นตู้ควบคุมแบบธรรม หรือ Hard-Wire

ข้อแนะนำ             เหมาะสำหรับงานหรืออาคารสูงไม่เกิน 3-5 ชั้น หรือ Warehose ที่มีขนาด

กลาง ที่มีออฟฟิสซอยย่อย และอยากได้กาลางแสดงตำแหน่งการเกิดเหตุที่ชัดเจน

 1 โซนอลาม สามารถรองรับ อุปกรณ์ตรวจจับ Smoke Detector20 ตัว

Heat Detector ไม่เกิน 25 ตัว สงสัยเรื่องการติดตั้งลูกค้าสามารถสอบถาม

หรือขอคำแนะนำจากช่างได้

โทร. 089-5277556 (ช่างโจ้)

สอบถามรายละเอียดสินค้า ซื้ออุปกรณ์

โทร. 087-719-9123 (กรภัทร)