แผงหน้ากาก (แบบขอบมน) / Frame (Round Type)

       

รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A8-F001/R

แผงหน้ากาก 1 ช่อง 1 Gang Frame

10/200
00.-
A8-F002/R
แผงหน้ากาก 2 ช่อง 2 Gang Frame
10/200
00.-
A8-F002A/R
แผงหน้ากาก 2 ช่องกลาง 2 Gang Center Frame
10/200
00.-
A8-F003/R
แผงหน้ากาก 3 ช่อง 3 Gang Frame
10/200
00.-

 

แผงหน้ากาก (แบบขอบมน) / Frame (Round Type)

               

                                                  

รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A8-F001

แผงหน้ากาก 1 ช่อง 1 Gang Frame

10/200
00.-
A8-F002
แผงหน้ากาก 2 ช่อง 2 Gang Frame
10/200
00.-
A8-F002A
แผงหน้ากาก 2 ช่องกลาง 2 Gang Center Frame
10/200
00.-
A8-F003
แผงหน้ากาก 3 ช่อง 3 Gang Frame
10/200
00.-
A8-F004
แผงหน้ากาก 4 ช่อง 4 Gang Frame
5/50
00.-
A8-F006
แผงหน้ากาก 6 ช่อง 6 Gang Frame
5/50
00.-