กล่องแบบฝังและแบบลอย (กล่องโลหะหนาเป็นพิเศษ) Plastic & Metal Box-Flush & Box- Surface Mouting

                           

                                        

รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
W111

แฮนดี้บอกซ์ พร้อมรูเทอร์มินอล ขนาด ก. 2" x 4" ส. 1 1/2"

1/60
00.-
W111A
กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับหน้ากาก ก. 2 3/4" x ย. 4 1/2" x ส. 1 1/4"
1/120
00.-
W114A
กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับหน้ากาก 4 และ 6 ช่อง ขนาด ก. 4" x ย. 4" x ส. 1 1/4"
1/60
00.-
FSB50-5X
กล่องอลูมิเนียมแบบลอยสำหรับรุ่นเดดโค่ 1 ขนาด ก.4" x ส. 2" x ล. 2"
1
00.-
W113A
กล่องพลาสติกแบบผังสำหรับ รุ่น เดดโค่ (W1106A)
1
00.-