CRC SMOKE TEST สเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ

Model.   CRC SMOKE TEST
รายละเอียด             

CRC SMOKE TEST คือสเปรย์ทดสอบเครื่องตรวจจับควันไฟ สเปรย์ทดสอบ

การทำงานของเครื่องว่ายังทำงานปกติหรื่อไม่ ควันเทียม ระเหยเร็ว ไม่ทิ้งคราบ

สกปรกบนเครื่องตรวจจับควันและภายในห้องที่ทดสอบ ได้ผ่านการรับรองให้ใช้

ในการทดสอบจาก(สหรัฐอเมริกา

ราคา             260.- (ราคาส่วนลดขึ้นอยู่กับจำนวนที่สั่งซื้อ)
การจัดส่ง             

จัดส่งฟรีเมื่อซื้อ 24 กระป๋องขึ้นไป

ติดต่อสั่งซื้อ 087-7199123 (กรภัทร)