สเปคมิเตอร์

METER SPECIFICATIONS

มิเตอร์ SX1 : 1เฟส รุ่น C-Loop

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สแตนด์อโลน

รหัสรุ่น/Model Code        SX1-A35N  
มาตรฐาน/Standard        มอก. 2543-2555
การแสดงผล/Display        LCD
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย)/Energy (kWh        5 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม
ค่าแสดงบนหน้าจอ/Item Display        kWh, Amp
พอร์ตสื่อสาร/Communication port        C-Loop (สำหรับการอัพเกรดเป็น AMR)
     
OPERATING CONDITION    
ระบบไฟ/Power System        1 เฟส 220-230 โวลต์ 
ช่วงแรงดันใช้งาน/Operating Voltage        165 - 264 โวลต์
กระแสพิกัด/Rated Current        5(45)A
ความถี่อ้างอิง/Reference Frequency        50 Hz
ช่วงอุณหภูมิ / ความชื้น/Temperature / Humidity        0-55 °C / 0-95 %RH 
     
ELECTRICAL CHARACTERISTICS    
ความแม่นยำการวัด/Accuracy        Class 1
ค่าการกระพริบตัวอินดิเคเตอร์/LCD Pulse        3000 ครั้ง/หน่วย/(3000 imp/kWh)
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า/Power Burden        น้อยกว่า 2 W / 10VA
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน/Starting Current        20 mA
การทนกระแสเกิน/Over Current        54A  (ต่อเนื่อง 30 นาที)
การทนต่อแรงดันอิมพัลส์/Impulse Voltage        6 kV
     
MECHANICAL CONSTRUCTION    
วัสดุตัวถัง/Base        วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 1 (มีขั้วต่อลงดิน)
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น/Enclosure Protection        IP 51 Indoor use (ใช้ในอาคาร)
ขนาดรูของขั้วต่อสายไฟ/Terminal bore diameter        5.5 mm.
ขนาดของสายไฟ/Applicable Conductors        10-16 mm
น้ำหนัก/Weight        0.50 kg