สวิทซ์ทางเดียว / 1 Way Switch
                                                      
รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A8-S111
สวิทช์เดี่ยวทางเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1 ช่อง
20/200
00.-
A8-S112
สวิทช์เดี่ยวทางเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1.5 ช่อง
20/200
00.-
A8-S113
สวิทช์เดี่ยวทางเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 3 ช่อง
10/200
00.-
A8-S210
สวิทช์คู่ทางเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1.5 ช่อง
20/200
00.-

 

 

       
สวิทช์สองทาง / 2 Way Switch
                                                                    
รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A8-S121
สวิทช์เดี่ยวสองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1 ช่อง
20/200
00.-
A8-S122
สวิทช์เดี่ยวสองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1.5 ช่อง
30/300
00.-
A8-S123
สวิทช์เดี่ยวสองทาง 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 3 ช่อง
20/200
00.-

 

 

       
สวิทช์มีไฟสัญญาณ (สภานะปิดมีไฟแสดง)
                                   
รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A8-S111/L
สวิทช์เดี่ยวทางเดียวมีไฟสัญญาณ 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1 ช่อง
20/200
00.-
A8-S112/L
สวิทช์เดี่ยวทางเดียวมีไฟสัญญาณ 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1.5 ช่อง
30/300
00.-
A8-S113/L
สวิทช์เดี่ยวทางเดียวมีไฟสัญญาณ 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 3 ช่อง
10/200
00.-
A8-S210/L
สวิทช์คู่ทางเดียวมีไฟสัญญาณ 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1.5 ช่อง
30/300
00.-

 

 

       
สวิทช์กระดิ่ง / Bell Switch
                                                                       
รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A-B111
สวิทช์กระดิ่งเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1 ช่อง
50/500
00.-
A8-B113
สวิทช์กระดิ่งเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 3 ช่อง
10/200
00.-

 

 

       
สวิทช์กระดิ่งมีไฟสัญญาณ (สภานะปิดมีไฟแสดง) / Bell Switch With Pilot Lamp
                                                                      
รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A-B111/L
สวิทช์กระดิ่งเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 1 ช่อง
20/400
00.-
A8-B113/L
สวิทช์กระดิ่งเดี่ยว 16 แอมป์ 250 โวลท์ ชนาด 3 ช่อง
10/200
00.-