เต้ารับ / Socket

                                                          

 

 

                    

 

รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
A8-R121

เต้ารับเดี่ยว 2 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ 2 Pin Euro-American Socket Module 16A 250V

20/200
00.-
A8-E132
เต้ารับเดี่ยวมีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ 3 Pin Euro-American Socket Module 16A 250V
20/200
00.-
A8-E233
เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ ขนาด 3 ช่อง Duplex 3 Pin Euro-American Socket Module 16A 250V
10/200
00.-
A8-E233/RD
เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ (สีแดง) Duplex 3 Pin Euro-American Socket Module 16A 250V (RED)
10/200
00.-
A8-E233/YL
เต้ารับคู่มีกราวด์ 3 ขา 16 แอมป์ 250 โวลท์ (สีเหลือง) Duplex 3 Pin Euro-American Socket Module 16A 250V (YELLOW)
10/200
00.-
A8-U132
เต้ารับสากลเดี่ยว 10 แอมป์ 250 โวลท์ Universal Socket Module 10A 250V
20/200
00.-