สปริงดัดท่อ
                

สปริงดัดท่อยูพีวีซี

uPVC Conduit Bending Spring

รหัส
รายละเอียด
บรรจุ
ราคา
DS1615
สปริงดัดท่อสำหรังท่อขนาด 16 มม.
1
00.-
DS2018
สปริงดัดท่อสำหรังท่อขนาด 20 มม.
1
00.-
DS2519
สปริงดัดท่อสำหรังท่อขนาด 25 มม.
1
00.-
DS3223
สปริงดัดท่อสำหรังท่อขนาด 32 มม.
1
00.-